FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक खानेपानी याेजना तयारीका लागि प्राथमिकता मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 12:59 PDF icon Thantikandh- investment priority tools24.8.2021.pdf
खानेपानी सेवा स‌चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 12:54 PDF icon खानेपानी सेवा संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
खानेपानी रणनिती २०७७-०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 12:52 PDF icon खानेपानी रणनिति.pdf
जलचर एवम जलिय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धि एेन, २०७७ ७७/७८ 07/16/2021 - 12:10 PDF icon ठाँटीकाँध गाँउपालिकाको जलचर संरक्षण एैन, २०७७.pdf
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे एेन, २०७७ ७७/७८ 07/16/2021 - 11:50 PDF icon वातावरण सम्बन्धि एेन २०७७.pdf
अा.व २०७७।०७८ काे अार्थिक एेन ७७/७८ 12/22/2020 - 14:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाबाट गरिने वजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/21/2020 - 10:51 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७७.pdf
टाेल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/21/2020 - 10:49 PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि२०७७.pdf
ठाटिकाँध गाउँपालिकाकाे व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 12/16/2020 - 13:27 PDF icon व्यवसाय कर २०७६.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 09/14/2020 - 11:16 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाको कर्मचारी सेवा सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf

Pages