FAQs Complain Problems

बसाईसराई

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू १००
आवश्यक कागजातहरु: 

सुचना फारम,नागरिताकाे प्रतिलिपि,विवाह दर्ता,जन्म दर्ता,बसाईसराई सरि आउनेकाे हकमा बसाई सरि आएकाे प्रमण पत्रकाे प्रतिलिपि,जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा