FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्य सम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झाैता गर्न अाउने वारे ।

अत्यावसेक सेवा वाहेक सम्पुर्ण सेवाहरू वन्द गरिएकाे सूचना।।।

शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अाशायकाे सूचना

कार्य सम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झाैता गर्न अाउने बारे।।

याेग्यताक्रम तथा सिफारिस गरियकाे सूचना।।।

Pages