FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठाटीकाँध गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:51 PDF icon ठाटीकाँध गापामा कारारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७5.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे अार्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेकाे कानुन ७६/७७ 11/25/2019 - 15:48 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको कानून २०७४.pdf
ठाटीकाँध गा.पा. काे निर्णय वा अादेश वा अधिकारकाे प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:42 PDF icon ठाटीकाँध गा.पा काे निर्णाय वा अादेश वा अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसाइ इजाजत पत्र कार्यविधि ७६/७७ 11/25/2019 - 15:36 PDF icon घ वर्गको िनर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७5.pdf
गउँ सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:34 PDF icon गाउँ सभा संचालन.pdf
गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:32 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक स‌चालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:30 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७5.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:23 PDF icon कार्यसम्पादन.pdf
अार्थिक एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:22 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
जलचर सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 11/25/2019 - 15:21 PDF icon Thantikandh. GA. PA_Jalachar-Sanrachhan-Bill_June 22-2018.pdf

Pages