FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

अा.व २०७७।०७८ काे नीति तथा कार्यक्रम

अा.व २०७६।०७७ काे वजेट वक्तव्य

ठाटीकाँँध गाउँपालिका अन्तरगत बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व २०७५/०७६ का लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम

                           
            

दस्तावेज: 

ठाटीकाँँध गाउँपालिका अन्तरगत बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व २०७५/०७६ का लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम

                           
            

दस्तावेज: 

ठाटीकाँध गाउँपालिकाको आ.ब २०७५/०७६ को तेस्रो गाउँ सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम

Pages