FAQs Complain Problems

सूचना

७८/७९

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा ।

भुक्तानी सम्बन्धमा ।

शिलबन्दि दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना।।

वार्षिक निति तथा कार्यक्रम वजेटकाे लागि राय सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा।।

अा.व 2079/080 मा यस गाउँपालिकामा संचालन गरिने याेजना तथा कार्यक्रमहरूकाे विवरण उपलब्ध गराईदिन हुन।।

Pages