कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
लब बहादुर सिजापती सव इन्जिनियर labarajsijapati66@gmail.com 9858071983
बखत रावत सव इन्जिनियर brikamrawat55@gmail.com 9844827406
पदम बहादुर बम खरिदार padambam36@gmail.com 9858050425,985532905
मन्दिर बुढा कम्प्युटर अपरेटर budhamundir@gmail.com ९८४८१९७९६२
राम प्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ramprasadsapkota31@gmail.com ९८६५०७९२२२
हरिहर भट्टराई आर्थिक प्रशासन प्रमुख meharihar07gmail.com
पूर्ण बहादुर शाही ना. प्रा. स shahipurna12@gmail.com ९८४४८९३१२८
थिर बहादुर खड्का ना. प. स्वा. प्रा. thirukhadka55@gmail.com ९८४८००२००१
दलवीर पुन प्रा. स. pundalbir77@gmail.com ९८४४८४०५४६
दिपेन्द्र बहदुर शाही ना.सु dipenshahi917@gmail.com 9844832815
ई.हरि बहादुर शाही सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.thatikandhmun@gmail.com, harishahi944@gmail.com 9843310753, 9818982697
ई.निराजन अधिकारी इन्जिनियर adhikarin84@gmail.com 9843205131