ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा न. ३ मा नव निर्मित भवानीमाई मन्दिर